หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 129 96 78.05% 16 13.01% 3 2.44% 8 6.5% 123
2 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 115 86 81.13% 12 11.32% 5 4.72% 3 2.83% 106
3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 102 58 63.74% 17 18.68% 8 8.79% 8 8.79% 91
4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 97 52 59.09% 15 17.05% 15 17.05% 6 6.82% 88
5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 91 42 50.6% 21 25.3% 8 9.64% 12 14.46% 83
6 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 51 24 60% 6 15% 5 12.5% 5 12.5% 40
7 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 61 19 36.54% 16 30.77% 9 17.31% 8 15.38% 52
8 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 55 19 38.78% 14 28.57% 11 22.45% 5 10.2% 49
9 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 45 15 38.46% 9 23.08% 9 23.08% 6 15.38% 39
10 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 55 14 25.93% 26 48.15% 7 12.96% 7 12.96% 54
11 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 49 13 38.24% 11 32.35% 5 14.71% 5 14.71% 34
12 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 22 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
13 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 21 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 6 31.58% 19
14 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 28 6 27.27% 6 27.27% 3 13.64% 7 31.82% 22
15 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 31 4 14.81% 9 33.33% 7 25.93% 7 25.93% 27
16 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 26 2 10.53% 6 31.58% 4 21.05% 7 36.84% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]