หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 55 110 81
2 013 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 91 175 132
3 012 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 61 130 69
4 010 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 45 86 60
5 005 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 49 85 54
6 004 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 102 251 136
7 002 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 115 350 188
8 007 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 55 128 67
9 001 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 129 357 174
10 011 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 51 109 62
11 008 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 97 242 139
12 009 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 31 46 36
13 003 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 22 40 24
14 006 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 21 63 27
15 019 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 0 0 0
16 015 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 26 36 25
17 021 โรงเรียนสนิทวิทยา 0 0 0
18 020 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 0 0 0
19 017 โรงเรียนเทศบาล1 วัดต้นสน 0 0 0
20 018 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 0 0 0
21 016 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 28 49 33
รวม 978 2257 1307
3564

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]