หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 จอมสุรางค์อุปถัมภ์  
2 ท่าเรือ"นิตยานุกูล"  
3 บางปะหัน  
4 บางปะอินทร์ "ราชานุเคราะห์"  
5 ผักไห่ "สุทธาประมุข"  
6 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"  
7 อยุธยานุสรณ์  
8 อยุธยาวิทยาลัย  
9 เสนา"เสนาประสิทธิ์"  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]