หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม พระนครศรีอยุธยา 2
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง 910-911 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง 910-911 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 913-914 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 913-914 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]