หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 90 56 64.37% 14 16.09% 6 6.9% 11 12.64% 87
2 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 82 35 48.61% 22 30.56% 6 8.33% 9 12.5% 72
3 โรงเรียนบางไทรวิทยา 60 31 55.36% 12 21.43% 4 7.14% 9 16.07% 56
4 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 62 31 56.36% 7 12.73% 5 9.09% 12 21.82% 55
5 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 54 20 40.82% 13 26.53% 3 6.12% 13 26.53% 49
6 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 74 18 29.51% 27 44.26% 9 14.75% 7 11.48% 61
7 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 55 18 40.91% 10 22.73% 4 9.09% 12 27.27% 44
8 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 50 16 39.02% 7 17.07% 7 17.07% 11 26.83% 41
9 โรงเรียนบางปะอิน 52 16 34.04% 6 12.77% 9 19.15% 16 34.04% 47
10 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 38 13 44.83% 4 13.79% 4 13.79% 8 27.59% 29
11 โรงเรียนบางบาล 38 12 50% 2 8.33% 2 8.33% 8 33.33% 24
12 โรงเรียนสาคลีวิทยา 44 7 18.92% 11 29.73% 8 21.62% 11 29.73% 37
13 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 24 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 15
14 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
15 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]