หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 54 93 70
2 003 โรงเรียนบางบาล 38 64 36
3 004 โรงเรียนบางปะอิน 52 101 70
4 005 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 82 162 109
5 002 โรงเรียนบางไทรวิทยา 60 119 72
6 006 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 55 90 72
7 007 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 24 28 18
8 008 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 74 132 107
9 009 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 62 120 87
10 010 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 38 59 41
11 011 โรงเรียนสาคลีวิทยา 44 90 65
12 013 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 50 87 64
13 012 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 90 261 142
14 015 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 10 0 0
15 014 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 10 0 0
รวม 743 1406 953
2359

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]