หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 83 46 55.42% 16 19.28% 6 7.23% 15 18.07% 83
2 โรงเรียนโยธินบูรณะ 76 40 59.7% 17 25.37% 2 2.99% 8 11.94% 67
3 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 101 36 36.73% 25 25.51% 16 16.33% 21 21.43% 98
4 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 99 36 38.71% 24 25.81% 15 16.13% 18 19.35% 93
5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 83 35 44.87% 18 23.08% 11 14.1% 14 17.95% 78
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 100 32 37.65% 28 32.94% 13 15.29% 12 14.12% 85
7 โรงเรียนทวีธาภิเศก 82 32 47.06% 11 16.18% 8 11.76% 17 25% 68
8 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 64 29 47.54% 16 26.23% 4 6.56% 12 19.67% 61
9 โรงเรียนศึกษานารี 86 28 35.44% 24 30.38% 13 16.46% 14 17.72% 79
10 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 75 28 39.44% 15 21.13% 11 15.49% 17 23.94% 71
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 30 28 93.33% 1 3.33% 0 0% 1 3.33% 30
12 โรงเรียนวัดราชโอรส 84 27 35.06% 24 31.17% 10 12.99% 16 20.78% 77
13 โรงเรียนสตรีวิทยา 65 27 48.21% 13 23.21% 8 14.29% 8 14.29% 56
14 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 69 26 38.81% 15 22.39% 8 11.94% 18 26.87% 67
15 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 67 26 43.33% 15 25% 8 13.33% 11 18.33% 60
16 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 92 25 32.05% 21 26.92% 10 12.82% 22 28.21% 78
17 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 71 23 33.33% 15 21.74% 13 18.84% 18 26.09% 69
18 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 80 23 30.67% 15 20% 11 14.67% 26 34.67% 75
19 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 108 22 21.15% 38 36.54% 18 17.31% 26 25% 104
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 106 22 24.72% 18 20.22% 21 23.6% 28 31.46% 89
21 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 70 22 39.29% 12 21.43% 8 14.29% 14 25% 56
22 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 83 20 26.32% 21 27.63% 13 17.11% 22 28.95% 76
23 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 59 19 35.19% 16 29.63% 3 5.56% 16 29.63% 54
24 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 57 19 35.85% 13 24.53% 7 13.21% 14 26.42% 53
25 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 55 19 42.22% 7 15.56% 6 13.33% 13 28.89% 45
26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 42 19 54.29% 5 14.29% 6 17.14% 5 14.29% 35
27 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 68 18 31.03% 16 27.59% 8 13.79% 16 27.59% 58
28 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 49 16 43.24% 9 24.32% 5 13.51% 7 18.92% 37
29 โรงเรียนวัดอินทาราม 68 15 24.19% 14 22.58% 11 17.74% 22 35.48% 62
30 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 65 15 26.32% 11 19.3% 9 15.79% 22 38.6% 57
31 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 54 15 29.41% 11 21.57% 4 7.84% 21 41.18% 51
32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 33 15 50% 4 13.33% 7 23.33% 4 13.33% 30
33 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 60 14 27.45% 13 25.49% 9 17.65% 15 29.41% 51
34 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 58 13 24.53% 14 26.42% 8 15.09% 18 33.96% 53
35 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 52 13 30.23% 9 20.93% 13 30.23% 8 18.6% 43
36 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 47 12 28.57% 13 30.95% 8 19.05% 9 21.43% 42
37 โรงเรียนวัดราชบพิธ 62 12 27.91% 9 20.93% 10 23.26% 12 27.91% 43
38 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 30 12 48% 4 16% 2 8% 7 28% 25
39 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 63 11 21.57% 14 27.45% 8 15.69% 18 35.29% 51
40 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 66 10 18.87% 14 26.42% 8 15.09% 21 39.62% 53
41 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 33 10 31.25% 12 37.5% 8 25% 2 6.25% 32
42 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 47 10 22.73% 7 15.91% 8 18.18% 19 43.18% 44
43 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 53 10 27.78% 7 19.44% 7 19.44% 12 33.33% 36
44 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 46 10 25% 7 17.5% 4 10% 19 47.5% 40
45 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 25 10 47.62% 6 28.57% 4 19.05% 1 4.76% 21
46 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 54 9 19.57% 12 26.09% 5 10.87% 20 43.48% 46
47 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 61 9 17.65% 9 17.65% 7 13.73% 26 50.98% 51
48 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 45 8 18.18% 11 25% 5 11.36% 20 45.45% 44
49 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 34 8 25% 10 31.25% 10 31.25% 4 12.5% 32
50 โรงเรียนวัดบวรมงคล 54 8 20% 9 22.5% 11 27.5% 12 30% 40
51 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 52 8 21.05% 8 21.05% 4 10.53% 18 47.37% 38
52 โรงเรียนสวนอนันต์ 39 8 26.67% 7 23.33% 9 30% 6 20% 30
53 โรงเรียนมหรรณพาราม 47 8 21.05% 6 15.79% 5 13.16% 19 50% 38
54 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 28 8 30.77% 4 15.38% 4 15.38% 10 38.46% 26
55 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 50 7 17.5% 9 22.5% 9 22.5% 15 37.5% 40
56 โรงเรียนทิวไผ่งาม 40 7 25.93% 6 22.22% 7 25.93% 7 25.93% 27
57 โรงเรียนวัดรางบัว 28 6 27.27% 10 45.45% 2 9.09% 4 18.18% 22
58 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 26 6 26.09% 7 30.43% 1 4.35% 9 39.13% 23
59 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 27 6 30% 4 20% 5 25% 5 25% 20
60 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
61 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 46 5 14.29% 15 42.86% 5 14.29% 10 28.57% 35
62 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
63 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 35 4 13.79% 9 31.03% 8 27.59% 8 27.59% 29
65 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 42 4 10.53% 8 21.05% 8 21.05% 18 47.37% 38
66 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 14 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
67 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 24 3 15% 6 30% 4 20% 7 35% 20
68 โรงเรียนบูรณะศึกษา 13 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
69 โรงเรียนราชินี 10 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดสระเกศ 10 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 22 2 10.53% 4 21.05% 5 26.32% 8 42.11% 19
72 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 15 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 13
73 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 28 1 4.17% 8 33.33% 3 12.5% 12 50% 24
74 โรงเรียนราชวินิต 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
75 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนวัดสังเวช 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 11 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนศานติวิทยา 6 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
79 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัทพ์ 02 354 4960 ต่อ 111 / 02 354 4962,e-mail:artsesao1@gmail.com
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]