หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 073 โรงเรียนราชวินิต 4 6 4
2 016 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 80 206 120
3 003 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 83 142 104
4 006 โรงเรียนทวีธาภิเศก 82 182 128
5 007 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 46 95 69
6 018 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 108 336 190
7 019 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 61 204 107
8 069 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 54 152 86
9 020 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 100 263 159
10 021 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 42 72 54
11 009 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 83 159 111
12 010 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 54 105 81
13 022 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 99 241 141
14 012 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 24 48 29
15 024 โรงเรียนมหรรณพาราม 47 78 58
16 013 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 35 55 39
17 025 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 52 121 60
18 014 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 67 235 112
19 015 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 70 133 82
20 027 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 52 80 66
21 050 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 83 218 129
22 028 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 68 190 110
23 026 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 28 48 41
24 051 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 57 147 70
25 030 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 47 112 66
26 031 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 49 105 70
27 032 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 65 139 89
28 052 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 46 183 61
29 033 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 101 259 144
30 034 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 7 21 10
31 035 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 27 72 39
32 053 โรงเรียนวัดบวรมงคล 54 126 69
33 039 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 58 142 84
34 054 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 63 202 94
35 040 โรงเรียนวัดรางบัว 28 50 36
36 055 โรงเรียนวัดราชบพิธ 62 103 75
37 036 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 25 38 33
38 041 โรงเรียนวัดราชโอรส 84 227 123
39 056 โรงเรียนวัดสระเกศ 10 28 14
40 057 โรงเรียนวัดสังเวช 5 10 5
41 042 โรงเรียนวัดอินทาราม 68 146 87
42 058 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 60 175 106
43 043 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 71 170 108
44 037 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 34 60 45
45 044 โรงเรียนศึกษานารี 86 206 124
46 061 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 92 223 128
47 062 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 64 242 110
48 045 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 75 165 116
49 046 โรงเรียนสตรีวิทยา 65 133 90
50 063 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 42 71 51
51 064 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 106 296 178
52 065 โรงเรียนสวนอนันต์ 39 81 45
53 038 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 55 153 90
54 047 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 30 48 31
55 066 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 53 92 71
56 048 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 47 85 65
57 067 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 66 145 94
58 068 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 33 174 56
59 059 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 50 74 57
60 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 30 47 36
61 008 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 33 61 45
62 011 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 59 111 78
63 002 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 14 49 21
64 023 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 69 185 85
65 029 โรงเรียนโยธินบูรณะ 76 237 118
66 049 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 15 21 19
67 017 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 26 66 43
68 005 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 45 79 58
69 070 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 22 29 26
70 082 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
71 079 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 12 16 13
72 072 โรงเรียนทิวไผ่งาม 40 68 54
73 077 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 11 13 11
74 085 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
75 078 โรงเรียนบูรณะศึกษา 13 18 17
76 076 โรงเรียนราชินี 10 10 10
77 080 โรงเรียนศานติวิทยา 6 6 6
78 081 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 4 4 2
79 074 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 21 14
80 071 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 28 41 30
81 075 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 1 1 1
82 086 โรงเรียนสาธิตละอออุทิส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 0 0 0
รวม 3871 9155 5501
14656

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัทพ์ 02 354 4960 ต่อ 111 / 02 354 4962,e-mail:artsesao1@gmail.com
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]