กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมย่อยสภานักเรียน "การส่งเล่มเอกสาร"
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมย่อยสภานักเรียน สมัครผ่านระบบลงทะเบียน Online ภายใน 30 กันยายน 2556 และขอให้ ส่งเอกสารถึงคณะกรรมการตัดสิน ณ ศูนย์แข่งขันฯ ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 11:04 น.