กิจกรรมย่อย แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
ส่งเอกสารถึงกรรมการ ณ ศูนย์แข่งขันฯ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 แข่งขันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 17:14 น.