กำหนดการลงทะเบียนเข้าแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
1-30 ก.ย. 2556 กำหนดรับสมัคร/ลงทะเบียนเข้าแข่งขันด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์นี้, 1-10 ต.ค. 2556 ตรวจสอบรายชื่อ/ตัวสะกด นักเรียนผู้เข้าแข่งแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 20:07 น.