มาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน“มาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ” จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับผิดชอบโครงการฯระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2556 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากมีผู้สนใจขอให้กรอกรายละเอียดและติดต่อส่งตรง โดยด่วนไปยัง ชมรมนวัตกรรมการศึกษา ทางไปรษณีย์ e-mail: 958842@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 08 4672 6842 รายละเอียดเพิ่มเติม "Hot News สพม.1" http://www.sesao1.go.th/
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 20:41 น.