ลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ผู้สนใจ ลงทะเบียน Online เพื่อสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกกิจกรรม สมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2556 ผู้ประสงค์จะเข้าแข่งขัน ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Online นี้เท่านั้น **ในวันแข่งขัน หากไม่มีรายชื่อผ่านระบบฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทุกรายการ**
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 07:37 น.