เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน
คู่มือการใช้งานศูนย์การแข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ส.ค. 2556
6 ส.ค. 2556
8 ส.ค. 2556
9 ส.ค. 2556
13 ส.ค. 2556
14 ส.ค. 2556
15 ส.ค. 2556
16 ส.ค. 2556
18 ส.ค. 2556
19 ส.ค. 2556
19 ส.ค. 2556
20 ส.ค. 2556
21 ส.ค. 2556
22 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
26 ส.ค. 2556
27 ส.ค. 2556
28 ส.ค. 2556
29 ส.ค. 2556
30 ส.ค. 2556
2 ก.ย. 2556
5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
9 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขณะนี้ทางเขตกำลังเร่งตรวจสอบรายชื่อความถูกต้องของตัวแทน(ระดับเขต)ในแต่ละรายการ และจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 9 กันยายน
หมายเหตุ ข้อมูลใน"สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค"นั้นมีปัญหาบ่อย ให้ติดตามตัวแทนระดับเขตผ่าน "ผลการแข่งขันรายกิจกรรม" แล้วเลือก"ดูเหรียญ" และเลือก"ชนะเลิศ"
 
  หลักเกณฑ์รางวัล Obec Aword คลิ๊ก
และ ขยายเวลารับสมัตรผู้บริหารและครู ที่สนใจส่งผลงานถึงวันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อส่งผลงานได้ทีกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือกลุ่มนิเทศ
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
   
  คู่มืองานศิลปัตถกรรมระดับภาค(เพชรบุรี)
 
  ถึงศูนย์แข่งขัน ทางเขตได้ซื้อเกียรติบัตรไว้พร้อมแล้ว และทำการจัดแบ่งให้ศุนย์ฯ ตามจำนวนบุคคลจริงที่ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ นักเรียน, ครู, กรรมการตัดสินและกรรมการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ภาษาไทย-896 คณิตศาสตร์-1038 วิทยาศาสตร์-892 สังคมฯ-543 สุขศึกษา-319 ศิลปะ-2039 การงานอาชีพ-1623 ภาษาต่างประเทศ-1090 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-337 ห้องสมุด-393 เรียนร่วม-192 และทางผู้ดูแลระดับภาคแจ้งมาว่า เกียรติบัตรแบบมีพื้นหลังนั้นสามารถพิมพ์ได้จากหน้าเว็บทางด้านซ้ายเท่านั้น ยกเว้นกรรมการดำเนินงานที่พิมพ์ได้จากระบบพิมพ์เกียรติบัตร(แบบเข้ารหัส)   
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครเป็นกรรมการตัดสิน ในระดับภาค หากครู-อาจารย์ท่านใดมีความสนใจสมัครเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้เปิดระบบการสมัครแล้ว โดยให้ เข้าระบบโรงเรียนของท่าน  และเลือก "สมัครกรรมการตัดสิน" และดำเนินการลงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยโรงเรียนสามารถสมัครได้กิจกรรมละ 1 คน เท่านั้น  
 
โรงเรียนใด สนใจสมัครเข้าแข่งขัน  "กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ : คำคม" สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง10 กันยายน 2556   จะทำการแข่งขันในวันที่  12 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  สามารถดูหลักเกณฑ์การแข่งขัน จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน http://www.sillapa.net/rule56/activity.pdf

 
 
หากบริเวณด้านขวามีสีขาวทั้งแถบ ไม่อาจเข้าระบบใดๆได้   ให้เปลี่ยนการใช้ browser จาก IE เป็น Firefox หรือ Chrome      ชาคริต ผู้ดูแลระบบ magemann@gmail.com
 
 
ประกาศ เรื่อง การแข่งขันเครื่องบินพลังยางทั้งสองประเภท 
26 สิงหาคม จะทำการฝึกอบรมในครึ่งเช้า, ทำการประกอบในครึ่งวันบ่าย  และจะทำการแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่อนุญาติให้ผู้ทำการแข่งขันนำเครื่องบินที่สร้างออกนอกสถานแข่งขันเด็ดขาด
 
 
ประกาศ
ทางเขตจะมีความพร้อมเรื่องเกียรติบัตร ในวันที่ 2 กันยายน ขออภัยในความล่าช้า
 
 
   ประกาศด่วนจากศูนย์ฯวิทย์
 1.   ศูนย์วิทยาศาสตร์จะปิดการรับสมัครทุกกิจกรรม  ในเวลา  24.00 น.  ของวันที่  22  ส.ค. 56      ยกเว้น
 2.   ร.ร.ที่ส่งประกวดโครงงานวิทย์ฯ  ทุกรายการ  ให้ส่งเล่มโครงงาน  จำนวน  5  ฉบับ  ในวันที่  26 ส.ค.56   ตอนที่ลงทะเบียนการแข่งขัน  ที่  บ.ด. ๒   เวลา  08.00-08.30 น.
 3.   ร.ร. ที่ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์ฯ ทุกรายการ ให้ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 ฉบับ ในวันที่30 ส.ค.56   ตอนที่ลงทะเบียนการแข่งขัน ที่  ร.ร.ปทุมคงคา   เวลา 08.00-08.30 น
4.   รายการแข่งขันที่กำหนดไว้  2  วัน  นั้นขอให้ลงทะเบียนในวันแรกของการแข่งขัน  เวลา 08.00-08.30 น.  เพื่อเข้ารับการอบรม และแข่งขันจริงในวันที่ 2  ของกำหนดการ
5.   เกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรมขอให้ยึดตามเกณฑ์กลางของงานศิลปหัตกรรมฯ  ครั้งที่ 63
 
หากมีข้อสงสัยใดๆ  สอบถามที่  ร.ร. เจ้าภาพการจัดการประกวด/แข่งขัน
 
 
 

ถึงศูนย์การแข่งขัน

ขอให้ทุกศูนย์กรอกคะแนนและทำการยืยยันผลการแข่งขันที่ได้แข่งไปแล้วทุกรายการยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6, การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6, การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้นและม.ปลาย,การแข่งขัน A Math ม.ต้นและม.ปลาย

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6, การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6, การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6, การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

รวมทั้งหมด 11 รายการ ซึ่งต้องรอปรึกษากับสพฐ.ก่อน ว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างไร

 
 

ประกาศ เรื่องการแบ่งกลุ่ม

สพฐ. ได้สั่งให้เราแข่งแบบแบ่งกลุ่มและให้เอาผู้ชนะของแต่ละกลุ่มไปแข่งต่อระดับ ภาค(ลงวันที่ 8ส.ค.56) แต่มีบางรายการที่แข่งไปแล้ว ทางเขตจึงพยายามแบ่งโดยคงสิทธิ์ของผู้ชนะลำดับ 1 และ 2 ของแต่ละรายการเอาไว้ แต่ยังมีบางรายการที่มีปัญหา ซึ่งจะยังไม่ทำการประกาศผล จนกว่าจะทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง(โดยยังคงสิทธิ์ตัวแทนเดิมอยู่) จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 

แจ้งกำหนดการประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้น คลิ๊ก

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
      ประกาศจากศูนย์วิทย
 การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทุกกิจกรรมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556   และขอให้ดูกำหนดการแข่งขันได้ในตารางกิจกรรมของวิทยาศาสตร์ ทางด้านล่างซ้าย
 
 
เปิดระบบการลงทะเบียนตามปกติ
 
 
ขอเชิญโรงเรียน ประชุมวันที่ 8 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการแข่งขันเพิ่มเติมจาก สพฐ.  เวลา 9.30 ที่ สพม.2
 
 
ขอรบกวนศูนย์การแข่งขัน
โปรดแจ้ง EMAIL และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานทุกศูนย์การแข่งขันมาที่ magemann@gmail.com หากมีประชาสัมพันธ์ใดถึงศูนย์ท่าน เราจะทำการส่งไปที่ EMAIL ที่ท่านแจ้งมาอีกหนึ่งช่องทาง
 
 
การพิมพ์บัตรประจำตัว
โดยให้ Adobe reader พิมพ์ 2รายชื่อ ต่อ 1 แผ่น A4
คลิ๊ก
 
 

ประกาศการแข่งขัน สาระดนตรี (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้ประกาศว่าให้สมัครและส่ง Demo ภายในวันที่ 5 ส.ค. 56 นั้น ขอเปลี่ยนแปลงเป็นส่ง Demo ไปยัง ร.ร.ราชวินิตบางเขน ภายในวันที่ 5 ส.ค. 56 เวลาราชการ และลงชื่อสมัครในวันที่ 6 ส.ค. 56 (เปิดระบบ 8.30 ปิดระบบ 24.00 น.)

 
 

โปรดตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูที่จะแข่งขัน ในวันที่ ุ6 ส.ค. 56 ทุกกิจกรรม หากชื่อ นามสกุล ผิด หรือมีการเปลี่ยนตัว ให้โรงเรียนมีหนังสือราชการแจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ณ สนามนั้น ๆ

หากมีข้อสงสัย ปัญหาอิ่น ใด โปรดติดต่อ ศน.ที่รับผิดชอบ 08-4532-2403 หรือ 08-6000-3958

 
  โรงเรียนเอกชนผ่องสุวรรณวิทยา ที่ได้รับรหัสและไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรายการได้ ติดต่ออาจารย์สมหวัง โทร 084-532-2403 (เบอร์ใหม่) หรือ 08-6000-3958  
 

ภาษาไทยทุกกิจกรรม

แข่งขันวันที่ 14 สิงหาคม 2556

ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ปิดระบบการลงทะเบียน 8 ส.ค. 56 เวลา 24.00 น.

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : AttValue: " or ' expected in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : attributes construct error in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : Couldn't find end of Start Tag div line 7 in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 9: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 6 and div in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: html line 1 and body in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 11: parser error : Extra content at the end of the document in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 145
จำนวนทีม 2,885
จำนวนนักเรียน 5,868
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,668
จำนวนกรรมการ 835
ครู+นักเรียน 9,536
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,371
ประกาศผลแล้ว 228/302 (75.50%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 62
สัปดาห์นี้ 87
สัปดาห์ที่แล้ว 141
เดือนนี้ 461
เดือนที่แล้ว 829
ปีนี้ 2,314
ทั้งหมด 550,044