หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 และ 422 14 ส.ค. 2556 09.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 และ 424 14 ส.ค. 2556 09.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคารกาญจนา (โรงอาหาร) 14 ส.ค. 2556 09.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคารกาญจนา (โรงอาหาร) 14 ส.ค. 2556 09.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ห้องแนะแนว 14 ส.ค. 2556 09.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 315 14 ส.ค. 2556 09.00
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ห้องเรียนสีเขียว 14 ส.ค. 2556 09.00
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 3 ห้อง 231 14 ส.ค. 2556 09.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 (ห้องโสตฯ) 14 ส.ค. 2556 09.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 14 ส.ค. 2556 09.00
-
11 636 ทดสอบระบบ ม.4-ม.6 ชั้น 3 ห้อง 132
-
09.00-12.30 ทดสอบระบบ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]