หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 29 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 29 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ฯ ห้อง ประชุม อุดร บุญถาวร 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ฯ ห้อง ประชุม อุดร บุญถาวร 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร 3 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อาคาร 2 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ชั้น 5 ห้อง ห้องสมุด 6 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อาคาร 2 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ชั้น 5 ห้อง ศูนย์อาเซียนศึกษา 6 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 อาคาร 2 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ชั้น 5 ห้อง ศูนย์อาเซียนศึกษา 6 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 23 ส.ค. 2556 ผู้ประสานงาน อ.จรักกิจ จันทะเวช โทร.080621-4106 , E-mail : jarakit06@hotmail.com
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 23 ส.ค. 2556 ผู้ประสานงาน อ.จรักกิจ จันทะเวช โทร.080621-4106 , E-mail : jarakit06@hotmail.com
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 6 ส.ค. 2556 08.30-16.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 6 ส.ค. 2556 08.30-16.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 อาคาร 2 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ชั้น 3 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 08.30-16.30
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 อาคาร 2 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ชั้น 3 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 08.30-16.30
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 6 ส.ค. 2556 08.30-09.30
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 6 ส.ค. 2556 08.30-09.30
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
20 644 ทดสอบกินกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]