หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 1441
-
8.30 - 11.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
-
08.30-16.30 แข่งขันในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ลงทะเบียนแข่งขัน เวลา 08.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม โทร.081-432-4140 อ.ฟาริืดา 089-774-0015 อ.สายสุนีย์
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุม 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุม 12 ก.ย. 2556 08.30 - 16.30 ให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันร่วมกิจกรรมค่ายโครงงานในวันที่ 16 - 18 ส.ค. 56 ณ สถานที่แข่งขัน รายงานตัว เวลา 16.30-17.30 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ อาคาร 3 หอประชุมเอนกประสงค์ 2 ก.ย. 2556 08.30-12.00 ผู้ประสานงาน นายธนบดี จอมศรีกระยอม โทรศัพท์ 084 – 7174 - 007
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 6 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 6 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทรีวิทยา ห้องสมุดโรงเรียนนนทรีวิทยา 27 ส.ค. 2556 8.30-15.30
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนนทรีวิทยา ห้องสมุดโรงเรียนนนทรีวิทยา 27 ส.ค. 2556 8.30-15.30
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา อาคาร5 (บริสุทธิ์บุณฑริก) ชั้น 2 ห้อง 525 12 ก.ย. 2556 08.30-10.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมคงคา อาคาร5 (บริสุทธิ์บุณฑริก) ชั้น 2 ห้อง 525 12 ก.ย. 2556 10.30-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2556 08.30 - 12.00 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.
13 639 ทดสอบสังคม ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]