หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 27 ส.ค. 2556
-
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 27 ส.ค. 2556 9.00-16.30 08.30-9.00 รายงานตัว
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 27 ส.ค. 2556 9.00-16.30 08.30-9.00 รายงานตัว
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ 28 ส.ค. 2556
-
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ 28 ส.ค. 2556
-
6 640 ทดสอบระบบสุขศึกษา ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]