หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 27 ส.ค. 2556 9.00-16.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 27 ส.ค. 2556 9.00-16.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
-
8.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
-
13.00-16.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 27 ส.ค. 2556 9.00-16.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 27 ส.ค. 2556 9.00-16.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 27 ส.ค. 2556 9.00-16.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 27 ส.ค. 2556 9.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 23 ส.ค. 2556
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 23 ส.ค. 2556
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริรัตนาธร 26 ส.ค. 2556
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 26 ส.ค. 2556
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 22 ส.ค. 2556
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 22 ส.ค. 2556
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 22 ส.ค. 2556
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 22 ส.ค. 2556
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริรัตนาธร 26 ส.ค. 2556
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 26 ส.ค. 2556
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 16 ส.ค. 2556
-
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 16 ส.ค. 2556
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 16 ส.ค. 2556
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง COM 226 13 ส.ค. 2556 09.00-14.00 น.
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง COM 226 13 ส.ค. 2556 09.00-14.00 น.
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง COM 224 13 ส.ค. 2556 09.00-12.00 น.
-
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 15 ส.ค. 2556
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 15 ส.ค. 2556
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 15 ส.ค. 2556
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 15 ส.ค. 2556
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 15 ส.ค. 2556
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมราชินูทิศ 13 ส.ค. 2556 09.00-16.00 น.
-
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมราชินูทิศ 13 ส.ค. 2556 09.00-16.00 น.
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 16 ส.ค. 2556
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง 14 ส.ค. 2556
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง 14 ส.ค. 2556
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง 14 ส.ค. 2556
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง 14 ส.ค. 2556
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง 14 ส.ค. 2556
-
38 642 ทดสอบระบบการงาน ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]