หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 94 39 45.35% 15 17.44% 19 22.09% 13 15.12% 86
2 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 101 37 41.11% 20 22.22% 12 13.33% 21 23.33% 90
3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 78 32 45.07% 15 21.13% 10 14.08% 14 19.72% 71
4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 83 30 40% 11 14.67% 22 29.33% 12 16% 75
5 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 88 30 37.97% 11 13.92% 12 15.19% 26 32.91% 79
6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 69 25 39.68% 13 20.63% 6 9.52% 19 30.16% 63
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 42 21 50% 7 16.67% 2 4.76% 12 28.57% 42
8 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 67 20 31.75% 8 12.7% 12 19.05% 23 36.51% 63
9 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 63 19 32.2% 14 23.73% 6 10.17% 20 33.9% 59
10 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 76 19 27.54% 11 15.94% 12 17.39% 27 39.13% 69
11 โรงเรียนหอวัง 77 19 30.65% 9 14.52% 13 20.97% 21 33.87% 62
12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 76 18 27.27% 18 27.27% 9 13.64% 21 31.82% 66
13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 86 18 27.69% 9 13.85% 15 23.08% 23 35.38% 65
14 โรงเรียนสารวิทยา 85 16 21.33% 22 29.33% 15 20% 22 29.33% 75
15 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 74 16 25% 14 21.88% 14 21.88% 20 31.25% 64
16 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 63 16 28.57% 10 17.86% 8 14.29% 22 39.29% 56
17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 60 16 30.19% 9 16.98% 8 15.09% 20 37.74% 53
18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 52 16 32% 5 10% 13 26% 16 32% 50
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 56 15 29.41% 11 21.57% 10 19.61% 15 29.41% 51
20 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 52 15 31.25% 11 22.92% 6 12.5% 16 33.33% 48
21 โรงเรียนสิริรัตนาธร 63 15 25% 8 13.33% 12 20% 25 41.67% 60
22 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 48 14 38.89% 6 16.67% 7 19.44% 9 25% 36
23 โรงเรียนเทพลีลา 44 13 32.5% 7 17.5% 7 17.5% 13 32.5% 40
24 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 59 12 23.53% 13 25.49% 7 13.73% 19 37.25% 51
25 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 34 12 40% 7 23.33% 5 16.67% 6 20% 30
26 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 42 11 27.5% 4 10% 13 32.5% 12 30% 40
27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 76 10 16.95% 15 25.42% 11 18.64% 23 38.98% 59
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 53 10 19.23% 12 23.08% 6 11.54% 24 46.15% 52
29 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 65 10 19.23% 10 19.23% 9 17.31% 23 44.23% 52
30 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 55 10 20.83% 7 14.58% 12 25% 19 39.58% 48
31 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 86 9 12.33% 17 23.29% 15 20.55% 32 43.84% 73
32 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 39 9 23.68% 5 13.16% 10 26.32% 14 36.84% 38
33 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 22 9 45% 2 10% 4 20% 5 25% 20
34 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 58 8 15.38% 12 23.08% 15 28.85% 17 32.69% 52
35 โรงเรียนศรีพฤฒา 52 8 17.02% 11 23.4% 11 23.4% 17 36.17% 47
36 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 39 8 25% 6 18.75% 7 21.88% 11 34.38% 32
37 โรงเรียนปทุมคงคา 41 8 24.24% 6 18.18% 0 0% 19 57.58% 33
38 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 34 8 25% 4 12.5% 3 9.38% 17 53.13% 32
39 โรงเรียนบางกะปิ 55 7 14.58% 8 16.67% 9 18.75% 24 50% 48
40 โรงเรียนนนทรีวิทยา 37 7 23.33% 7 23.33% 5 16.67% 11 36.67% 30
41 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 50 6 13.04% 10 21.74% 10 21.74% 20 43.48% 46
42 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 36 6 21.43% 8 28.57% 6 21.43% 8 28.57% 28
43 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 45 5 14.29% 13 37.14% 6 17.14% 11 31.43% 35
44 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 37 5 15.63% 4 12.5% 2 6.25% 21 65.63% 32
45 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 35 5 16.67% 3 10% 8 26.67% 14 46.67% 30
46 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 34 4 14.29% 3 10.71% 5 17.86% 16 57.14% 28
47 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 35 3 9.38% 5 15.63% 10 31.25% 14 43.75% 32
48 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ, 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 37 2 6.06% 7 21.21% 7 21.21% 17 51.52% 33
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 17 2 13.33% 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 15
52 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 20 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 10 62.5% 16
53 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 10 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
54 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนพรตพิทยพยัต, 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 28 1 4.55% 5 22.73% 3 13.64% 13 59.09% 22
58 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนหอวัง, 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม, 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม, 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม, 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนราชดำริ 18 0 0% 2 11.11% 5 27.78% 11 61.11% 18
69 โรงเรียนนนทรีวิทยา, 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง, 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย, 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
73 โรงเรียนดลวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
74 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
75 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
76 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒรามฯ, 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
77 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]