หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 11
2 คณิตศาสตร์ 11
3 วิทยาศาสตร์ 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 6
6 ศิลปะ 68
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 38
8 ภาษาต่างประเทศ 18
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย 18
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ 12
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
13 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา 6
14 เรียนร่วม - ศิลปะ 24
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]