สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม, สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.73 ทอง ชนะเลิศ 1. นายต่อลาภ   ปลั่งปรีชา
 
1. นางสาวจันทิมา  สายบุญ