หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บ้านบึง ครูวิเชียร ดอนแรม   0813401680
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย นายสุรศักดิ์ รักษาสุข   0816999369
3 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข รองผู้อำนวยการกาญจนา   0885276586
4 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" บางทราย ครูสุนทร   0818634023
5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง บ้านสวน ครูจิราภรณ์ พลมั่น   0818624291
6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บ้านบึง ครูเทียมศักดิ์   0811444602
7 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน รองผู้อำนวยการจันทร์ษา   0818639804
8 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อ่างศิลา รองวิทยา ชั้นประเสริฐ   0815678747

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]