หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1
ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15, 26 -27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง จริยธรรม 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง จั่นเพชร 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ห้อง TO BE 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ห้อง อาเซียน 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ห้อง ห้องประชุมจั่นบรรพตระกูล 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ห้อง ห้องประชุมจั่นบรรพตระกูล 15 พ.ย. 2556 08.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]