หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล 121 89 75.42% 13 11.02% 7 5.93% 9 7.63% 118
2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 103 80 79.21% 12 11.88% 5 4.95% 4 3.96% 101
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 77 48 64% 18 24% 5 6.67% 4 5.33% 75
4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 99 44 46.81% 19 20.21% 15 15.96% 16 17.02% 94
5 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 66 31 50.82% 6 9.84% 8 13.11% 16 26.23% 61
6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 58 26 47.27% 9 16.36% 9 16.36% 11 20% 55
7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 64 25 41.67% 14 23.33% 6 10% 15 25% 60
8 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 52 21 42% 8 16% 8 16% 13 26% 50
9 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 31 18 58.06% 4 12.9% 5 16.13% 4 12.9% 31
10 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 31 16 53.33% 8 26.67% 3 10% 3 10% 30
11 โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 56 15 29.41% 19 37.25% 7 13.73% 10 19.61% 51
12 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 36 15 42.86% 9 25.71% 3 8.57% 8 22.86% 35
13 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 33 12 40% 7 23.33% 2 6.67% 9 30% 30
14 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 46 10 25% 5 12.5% 10 25% 15 37.5% 40
15 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 42 9 24.32% 13 35.14% 6 16.22% 9 24.32% 37
16 โรงเรียนวุฒิวิทยา 44 8 19.51% 12 29.27% 9 21.95% 12 29.27% 41
17 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 40 8 20.51% 8 20.51% 9 23.08% 14 35.9% 39
18 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 34 8 24.24% 3 9.09% 7 21.21% 15 45.45% 33
19 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 15 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 4 28.57% 14
20 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 69 4 7.41% 17 31.48% 21 38.89% 12 22.22% 54
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
22 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 19 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]