เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 พ.ย. 2556
20 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ

ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลได้ที่ โทรสาร 038-461201 ต่อ 132
ภายใน เวลา 12.00 น. วันที่ 29 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศ

โรงเรียนที่นำรถมาให้จอดบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โดยนำรถเข้าทางประตู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน

1. ดนตรีไทย เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากโรงเรียนวัฒนานุศาสน์
เป็น อาคารดนตรีไทยชั้น 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

2. การงานอาชีพฯ (ยกเว้นคอมพิวเตอร์) เปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน
ในระดับ ม.ปลาย ทุกรายการ เป็นวันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 13.00 น.
 
 
ประกาศ

หัวข้อเรียงความ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย
1. สังคมเศรษฐกิจ
2. วัฒนธรรมประเพณี
3. การท่องเที่ยว
4. สิ่งแวดล้อม
5. ภัยธรรมชาติ
6. ภาษาไทย
 
 
ประกาศ

หัวข้อสุนทรพจน์ ระดับ ม.1-ม.3
"เด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปียมคุณธรรม"
หัวข้อสุนทรพจน์ ระดับ ม.4-ม.6
"การเรียนรู้คู่คุณธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี"
 
 
***ส่งข้อสอบสำหรับการแข่งขัน***

เรียนคุณครูที่เป็นกรรมการในการจัดการทำข้อสอบ
สำหรับการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อสอบโดยด่วนเนื่องจากเกินเวลาที่กำหนดไว้แล้ว
ส่งข้อสอบได้ที่ Kaikwan_2009@hotmail.com
 
 
***ขอเชิญประชุม***

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หรือผู้รับผิดชอบงานวิชาการ เข้าประชุม
ในวัน ศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องพนัสบดี (อาคาร 1 ) โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
 
 
ประกาศ!!!

การแข่งขันภาษาไทย
บทอาขยายที่ใช้แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
* ท่องอาขยายทำนองเสนาะ ม. ต้น
บทหลัก
1. นิราศภูเขาทอง
2. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
3. บทพากย์เอราวัณ
บทเลือก
1. วัฒนธรรม
2. พอใจให้สุข
3. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
* ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย
บทหลัก
1. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
2. ลิลิตตะเลงพ่าย
3. กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมเรือกระบวน
บทเลือก
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. นิราศนรินทร์
3. สามัคคีเภทคำฉันท์
* จับฉลากอ่านบทหลัก 1 บท บทเลือก 1 บท
ผู้ประสานงาน ครูเรณู 081 - 5899866

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
ประกาศ!!!

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
หมายเหตุ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้นำเกณฑ์การแข่งขันฯมาด้วย
 
  ประกาศ!!!
ส่งรายชื่อครูเป็นคณะกรรมการ ได้ทาง
songpop_phonghaew@hotmail.com หรือ
numpu_1@hotmail.com
 
  ประกาศ!!!
แจ้งโรงเรียน สังกัด สพม. เขต 18 ชลบุรี 2

1. ลงทะเบียนการแข่งขัน ทุกโรงเรียนสามารถลงทะเบียน
รายชื่อนักเรียน ได้ถึง วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น.
2. ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน ขยายเวลาได้ ถึง วันที่ 26 กันยายน 2556

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 754
จำนวนนักเรียน 1,941
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,088
จำนวนกรรมการ 787
ครู+นักเรียน 3,029
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,816
ประกาศผลแล้ว 184/184 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 15
สัปดาห์ที่แล้ว 117
เดือนนี้ 376
เดือนที่แล้ว 738
ปีนี้ 376
ทั้งหมด 73,465