สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 0 0 0 0 0
2 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
3 สนามชัยเขต 0 0 0 0 0
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
5 แปลงยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0
6 ชําป่างามวิทยาคม 0 0 0 0 0
7 มัธยมพระราชทานนายาว 0 0 0 0 0
8 สุตะบํารุงพิทยาคาร 0 0 0 0 0
9 ไผ่แก้ววิทยา 0 0 0 0 0
10 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 0 0 0 0 0
11 หนองไม้แก่นวิทยา 0 0 0 0 0
12 ราชสาส์นวิทยา 0 0 0 0 0
13 บางคล้าพิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0