หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 121 95 84.07% 12 10.62% 5 4.42% 1 0.88% 113
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 127 93 76.23% 14 11.48% 9 7.38% 6 4.92% 122
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 86 54 68.35% 12 15.19% 9 11.39% 4 5.06% 79
4 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 79 53 72.6% 10 13.7% 5 6.85% 5 6.85% 73
5 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 55 33 62.26% 12 22.64% 4 7.55% 4 7.55% 53
6 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 65 30 52.63% 15 26.32% 8 14.04% 4 7.02% 57
7 โรงเรียนสาครพิทยาคม 67 21 39.62% 13 24.53% 12 22.64% 7 13.21% 53
8 โรงเรียนวัดสิงห์ 52 21 42.86% 12 24.49% 6 12.24% 10 20.41% 49
9 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 62 20 41.67% 12 25% 5 10.42% 11 22.92% 48
10 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 40 16 47.06% 6 17.65% 9 26.47% 3 8.82% 34
11 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 32 15 50% 7 23.33% 3 10% 5 16.67% 30
12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 47 13 36.11% 12 33.33% 3 8.33% 8 22.22% 36
13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 29 9 39.13% 8 34.78% 4 17.39% 2 8.7% 23
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 11 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
15 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 21 2 12.5% 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]