หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 025 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 127 320 187
2 024 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 21 36 22
3 002 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 121 318 169
4 007 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 29 44 32
5 005 โรงเรียนวัดสิงห์ 52 88 66
6 013 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 47 78 62
7 006 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 62 182 100
8 004 โรงเรียนสาครพิทยาคม 67 135 78
9 012 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 79 172 109
10 011 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 65 162 83
11 010 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 40 106 58
12 003 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 55 120 65
13 014 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 32 56 36
14 017 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 0 0 0
15 016 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 11 22 13
16 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 86 227 150
รวม 894 2066 1230
3296

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]