สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 9 1. นางสาวปุณยวีร์  เขียวรี
 
1. นางใกล้รุ่ง  ทัศนะพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  ชัยราช
 
1. นายจรรยงค์  พุ่มมูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายปรัตถกร  บุญลี้
2. นางสาวศิริยากร  ไชยเชษฐ
 
1. นางสาวจำเนียร  ศรีเหลือบ
 
4 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  แจ้งมณี
 
1. นายอำนาจ  ไชโย