สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.78 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงษ์  หนูเถื่อน
2. นายชาญณรงค์  ธนาไทสงค์
3. นายสุธิศักดิ์  หอมยามเย็น
 
1. นายคำนวณ  มุสิกลาย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายณัฐพล  ครุฑธะกะ
2. นางสาวณัฐมล  สายด้วง
3. นางสาวอารีรัตน์  อุ่นทอง
 
1. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ
2. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ