หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 กลุ่ม1
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์,โรงเรียนวิสุทธรังษี, โรงเรียนเทพมงคลรังษี, โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง ห้องโสตฯ 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง ห้องโสตฯ 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Sear 1 21 พ.ย. 2556 9.00-16.30
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 40
9.00-16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 10021 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]