หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 117 64 55.65% 19 16.52% 11 9.57% 21 18.26% 115
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 89 56 63.64% 12 13.64% 11 12.5% 9 10.23% 88
3 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 82 49 62.03% 9 11.39% 5 6.33% 16 20.25% 79
4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 90 37 42.05% 24 27.27% 11 12.5% 16 18.18% 88
5 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 53 20 38.46% 10 19.23% 5 9.62% 17 32.69% 52
6 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 50 12 24.49% 12 24.49% 9 18.37% 16 32.65% 49
7 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 47 12 26.09% 6 13.04% 12 26.09% 16 34.78% 46
8 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 29 10 35.71% 5 17.86% 5 17.86% 8 28.57% 28
9 โรงเรียนอนุชนศึกษา 28 9 33.33% 8 29.63% 2 7.41% 8 29.63% 27
10 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 47 8 17.78% 13 28.89% 8 17.78% 16 35.56% 45
11 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 31 8 25.81% 9 29.03% 4 12.9% 10 32.26% 31
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 23 7 30.43% 6 26.09% 5 21.74% 5 21.74% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]