หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 31 62 33
2 001 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 117 289 183
3 007 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 47 82 68
4 005 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 53 187 68
5 002 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 90 253 141
6 004 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 47 76 58
7 003 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 82 168 99
8 010 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 89 280 139
9 012 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 23 47 30
10 008 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 50 90 53
11 011 โรงเรียนอนุชนศึกษา 28 56 32
12 009 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 29 45 39
13 013 โรงเรียนอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0
รวม 686 1635 943
2578

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]