หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 กลุ่ม3
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์, โรงเรียนวิสุทธรังษี, โรงเรียนเทพมงคลรังษี, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี, โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำร

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 3 ญสส ชั้น 3 ห้อง 331,332,333 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 แต่งเพลง 09.00-10.00 นำเสนอผลงาน 11.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 3 ญสส ชั้น 3 ห้อง 331,332,333 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 แต่งเพลง 09.00-10.00 นำเสนอผลงาน 11.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 4 ห้อง 241,242,243 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 4 ห้อง 244,245,246 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 3 ญสส ชั้น 3 ห้อง 334 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 1 ภปร ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 1 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 1 ภปร ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 1 22 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 226 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 225 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 221 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 221 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม ห้อง โบสถ์วัดเทวสังฆาราม 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]