หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 108 59 56.73% 22 21.15% 4 3.85% 19 18.27% 104
2 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 106 51 49.51% 18 17.48% 12 11.65% 22 21.36% 103
3 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 91 35 38.89% 17 18.89% 16 17.78% 22 24.44% 90
4 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 89 35 41.67% 17 20.24% 11 13.1% 21 25% 84
5 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 68 20 30.77% 18 27.69% 7 10.77% 20 30.77% 65
6 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 59 18 33.33% 13 24.07% 7 12.96% 16 29.63% 54
7 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 31 10 35.71% 2 7.14% 7 25% 9 32.14% 28
8 โรงเรียนวัดป่าถ้ำพุเตย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]