หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 13 พ.ย. 2556 09.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 13 พ.ย. 2556 09.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 13 พ.ย. 2556 09.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 13 พ.ย. 2556 09.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544,545 13 พ.ย. 2556 09.00- ระดับมัธยมตอนต้นแข่งขัน ณ ห้อง 544 , ระดับมัธยมตอนปลายแข่งขัน ณ ห้อง 545
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ไม่มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
-
- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ไม่มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
-
- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 533 13 พ.ย. 2556 09.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 13 พ.ย. 2556 09.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 13 พ.ย. 2556 09.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 13 พ.ย. 2556 09.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3,4 ห้อง 536,546 13 พ.ย. 2556 09.00- ระดับมัธยมตอนต้นแข่งขัน ณ ห้อง 536 , ระดับมัธยมตอนปลายแข่งขัน ณ ห้อง 546


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]