หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636,637 13 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636,637 14 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 13 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 14 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 13 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 14 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 13 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 14 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ทานตะวัน 13 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ทานตะวัน 14 พ.ย. 2556 13.00- เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 14 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 13 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
-
เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 14 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 13 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 14 พ.ย. 2556 09.00-14.30 เวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมเข้าแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]