หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 112 66 61.11% 22 20.37% 8 7.41% 12 11.11% 108
2 โรงเรียนพระนารายณ์ 102 62 69.66% 14 15.73% 5 5.62% 8 8.99% 89
3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 65 59 92.19% 1 1.56% 2 3.13% 2 3.13% 64
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 96 55 59.78% 18 19.57% 14 15.22% 5 5.43% 92
5 โรงเรียนปิยะบุตร์ 85 31 42.47% 22 30.14% 13 17.81% 7 9.59% 73
6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 84 30 36.59% 24 29.27% 12 14.63% 16 19.51% 82
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 81 29 45.31% 20 31.25% 4 6.25% 11 17.19% 64
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 66 22 40.74% 10 18.52% 6 11.11% 16 29.63% 54
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 61 21 36.84% 9 15.79% 15 26.32% 12 21.05% 57
10 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 58 20 39.22% 16 31.37% 9 17.65% 6 11.76% 51
11 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 44 18 46.15% 8 20.51% 3 7.69% 10 25.64% 39
12 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 47 16 50% 8 25% 3 9.38% 5 15.63% 32
13 โรงเรียนดงตาลวิทยา 61 15 28.85% 17 32.69% 10 19.23% 10 19.23% 52
14 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 33 12 38.71% 9 29.03% 6 19.35% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 37 12 33.33% 7 19.44% 10 27.78% 7 19.44% 36
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 24 12 63.16% 2 10.53% 3 15.79% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนพระวรสาร 30 10 35.71% 10 35.71% 4 14.29% 4 14.29% 28
18 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
19 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 12 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
21 โรงเรียนสุวัฒนบดี 22 1 16.67% 0 0% 0 0% 5 83.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]