หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 96 213 129
2 004 โรงเรียนดงตาลวิทยา 61 126 80
3 009 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 84 149 116
4 006 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 12 30 19
5 013 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 44 110 54
6 011 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 112 270 177
7 010 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 37 69 43
8 012 โรงเรียนปิยะบุตร์ 85 182 86
9 003 โรงเรียนพระนารายณ์ 102 205 134
10 001 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 65 192 96
11 002 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 81 175 85
12 005 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 66 148 98
13 008 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 61 138 80
14 016 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 33 78 34
15 022 โรงเรียนพระวรสาร 30 59 31
16 015 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 58 129 71
17 020 โรงเรียนสุวัฒนบดี 22 63 30
18 019 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 11 23 11
19 017 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 5 25 8
20 021 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 47 75 46
21 014 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 24 28 22
รวม 1136 2487 1450
3937

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]