หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือนพฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 12 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 305 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 305 12 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 12 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 3 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 3 12 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 302 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 302 12 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 และสนามฟุตบอล 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 และสนามฟุตบอล 11 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]