หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 129 76 61.29% 30 24.19% 9 7.26% 9 7.26% 124
2 โรงเรียนพัฒนานิคม 134 59 47.2% 40 32% 14 11.2% 12 9.6% 125
3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 105 46 48.94% 22 23.4% 14 14.89% 12 12.77% 94
4 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 107 43 43.88% 27 27.55% 15 15.31% 13 13.27% 98
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 86 41 50.62% 20 24.69% 8 9.88% 12 14.81% 81
6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 80 33 42.86% 27 35.06% 6 7.79% 11 14.29% 77
7 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 81 30 38.96% 17 22.08% 9 11.69% 21 27.27% 77
8 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 81 28 37.84% 24 32.43% 10 13.51% 12 16.22% 74
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 85 25 35.21% 13 18.31% 14 19.72% 19 26.76% 71
10 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 96 23 26.74% 26 30.23% 14 16.28% 23 26.74% 86
11 โรงเรียนยางรากวิทยา 74 23 31.51% 22 30.14% 14 19.18% 14 19.18% 73
12 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 63 21 34.43% 16 26.23% 10 16.39% 14 22.95% 61
13 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 79 18 26.87% 22 32.84% 12 17.91% 15 22.39% 67
14 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 41 16 39.02% 11 26.83% 7 17.07% 7 17.07% 41
15 โรงเรียนขุนรามวิทยา 39 10 27.78% 12 33.33% 4 11.11% 10 27.78% 36
16 โรงเรียนสัตยาไส 33 5 16.67% 10 33.33% 4 13.33% 11 36.67% 30
17 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 26 5 23.81% 6 28.57% 5 23.81% 5 23.81% 21
18 โรงเรียนสร้างพัฒนา 29 4 17.39% 2 8.7% 6 26.09% 11 47.83% 23
19 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 16 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
20 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 9 2 33.33% 0 0% 0 0% 4 66.67% 6
21 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]