หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1 3 2
2 015 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 3 6 2
3 016 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 9 23 14
4 005 โรงเรียนขุนรามวิทยา 39 64 52
5 002 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 105 356 187
6 001 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 129 395 200
7 007 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 81 158 117
8 004 โรงเรียนพัฒนานิคม 134 325 185
9 010 โรงเรียนยางรากวิทยา 74 153 113
10 011 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 79 212 119
11 008 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 63 122 78
12 012 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 107 210 159
13 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 86 184 130
14 006 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 80 248 139
15 009 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 96 258 118
16 018 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 16 28 21
17 022 โรงเรียนสร้างพัฒนา 29 53 42
18 019 โรงเรียนสัตยาไส 33 57 36
19 020 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 26 50 26
20 017 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 81 151 97
21 021 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 41 102 62
22 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 85 197 103
รวม 1397 3355 2002
5357

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]