หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม นนทบุรี 2
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น ชั้น 1 ห้อง โสต 2 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 523 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคารทองศรี ห้อง ประชุมทองศรี 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ห้อง ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 8 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ห้อง ลานอเนกประสงค์อาคาร 1 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โสต 1 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]