หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม นนทบุรี 2
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2556   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   9 พ.ย. 2556   11 พ.ย. 2556   12 พ.ย. 2556   13 พ.ย. 2556   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น ชั้น 1 ห้อง โสต 2 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 523 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคารทองศรี ห้อง ประชุมทองศรี 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ห้อง ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 8 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ห้อง ลานอเนกประสงค์อาคาร 1 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง โสต 1 13 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 13 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]