หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม นนทบุรี 2
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2556   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   9 พ.ย. 2556   11 พ.ย. 2556   12 พ.ย. 2556   13 พ.ย. 2556   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
11 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
12 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 สตรีนนทบุรี 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]