หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 128 77 62.6% 21 17.07% 14 11.38% 11 8.94% 123
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 133 73 55.3% 18 13.64% 21 15.91% 20 15.15% 132
3 โรงเรียนปากเกร็ด 84 44 54.32% 19 23.46% 8 9.88% 10 12.35% 81
4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 105 35 35% 21 21% 23 23% 21 21% 100
5 โรงเรียนบางบัวทอง 81 30 38.46% 18 23.08% 20 25.64% 10 12.82% 78
6 โรงเรียนไทรน้อย 71 25 37.31% 22 32.84% 9 13.43% 11 16.42% 67
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 83 22 26.83% 20 24.39% 20 24.39% 20 24.39% 82
8 โรงเรียนชลประทานวิทยา 48 15 34.09% 9 20.45% 7 15.91% 13 29.55% 44
9 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 54 13 26.53% 8 16.33% 14 28.57% 14 28.57% 49
10 โรงเรียนราษฎร์นิยม 57 11 22.45% 12 24.49% 13 26.53% 13 26.53% 49
11 โรงเรียนพิชญศึกษา 31 5 18.52% 8 29.63% 5 18.52% 9 33.33% 27
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 28 1 5% 7 35% 2 10% 10 50% 20
14 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]