หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 133 332 193
2 005 โรงเรียนบางบัวทอง 81 231 100
3 006 โรงเรียนปากเกร็ด 84 177 123
4 009 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 54 100 75
5 008 โรงเรียนราษฎร์นิยม 57 104 74
6 010 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 128 332 193
7 002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 83 177 114
8 007 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 105 229 158
9 003 โรงเรียนไทรน้อย 71 139 108
10 026 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 2 2
11 024 โรงเรียนชลประทานวิทยา 48 114 80
12 021 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 0 0 0
13 025 โรงเรียนพิชญศึกษา 31 57 33
14 023 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 7 7 7
15 022 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 28 33 25
16 027 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
17 020 โรงเรียนเซนฟรังค์ซีสเซเวียร์ 0 0 0
18 028 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 0 0 0
รวม 911 2034 1285
3319

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]