เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 พ.ย. 2556
8 พ.ย. 2556
9 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวจากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภัทรญาณวิทยา โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับม.ต้น และม.ปลาย ทั้ง 2 ประเภท  กำหนดส่งภายในวันที่
5 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงเรียนภัทรญาณวิทยา หลังจากวันที่ 5
แล้วถือว่าสละสิทธิ์ ติดต่อ นางมัณฑนา  สาสะ โทร.086-4618772

 
 

ประกาศจะปิดระบบลงทะเบียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00น.
ขอให้โรงเรียนที่จะเพิ่มชื่อหรือแก้ไขชื่อผู้เข้าแข่งขัน ดำเนินการให้เสร็จ
ก่อนในวันและเวลา ดังกล่าว ขอบคุณครับ

 
 

การแข่งขันรายการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


หัวข้อสุนทรพจน์ ม.ต้น  “วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
หัวข้อสุนทรพจน์ ม.ปลาย  “ภาษาไทยกับอาเซียน”
บทอาขยาน ม.ต้น  
บทหลัก 
๑. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
๒. บทเสภาสามัคคีเสวก  ตอน วิศกรรมา
๓. อิศรญาณภาษิต
บทเลือก  
๑. รามเกียรติ์  ตอน  ศึกอินทรชิต
๒. อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
๓. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
บทอาขยาน ม. ปลาย 
บทหลัก  
๑. กาพย์เห่เรือ
๒. อิเหนา  (ตอน ศึกกะหมังกุหนิง)
๓. ลิลิตตะเลงพ่าย
บทเลือก   
๑. นิราศนรินทร์
๒. สวรรค์ชั้นกวี
๓. ธรรมาธรรมะสงคราม

 
 

ไฟล์สนามหุ่นยนต์ อัตโนมัติ ดาวโหลด คลิกที่นี่

 
 

แจ้งรายละเอียดการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

     การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ทุกรายการ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโปรแกรมใส่ Flash Drive มาในวันแข่งขัน ให้นำมาเฉพาะโปรแกรมที่จะติดตั้งเท่านั้น หากกรรมการตรวจสอบแล้วพบไฟล์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง จะตัดสิทธิ์ออกจากแข่งขันทันที

สเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์


ICT1 จำนวน 54 เครื่อง
SPEC : Dual-Core 2.8 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate  
จำนวน 40 เครื่อง
SPEC : Core i3 2.6 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate  
จำนวน 14 เครื่อง
ICT2 จำนวน 50 เครื่อง
SPEC : Core2 Duo 2.9 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate
ICT3 จำนวน 30 เครื่อง
SPEC : Phenom II 2.8 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate
ICT4 จำนวน 54 เครื่อง
SPEC : Core i3 2.6 GHz./Ram 4Gb./Windows 7 Ultimate
ICT5 จำนวน 53 เครื่อง
SPEC : Core2 Duo 2.9 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate 
จำนวน 33 เครื่อง
SPEC : Core i3 2.6 GHz./Ram 4Gb./Windows 7 Ultimate  
จำนวน 20 เครื่อง

 
 

ประกาศแจ้งให้ทราบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คลิกที่นี่
หนังสือเรียนเชิญประชุม คลิกที่นี่
กำหนดการประกวด แข่งขัน คลิกที่นี่
สถานที่ประชุมคณะกรรมการ คลิกที่นี่

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

     ด้วยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบทักษะวิชาศิลปะ ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “ สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ” 
แข่งขันวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เพื่อให้การแข่งขัน
มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดในการเป็นผู้รับผิดชอบ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของทุก โรงเรียน
ร่วม ประชุมปรึกษาหารือกำหนดข้อตกลงในการดำเนินการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์
จำนวน 13 รายการ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 118 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
 

                                                 กรุณาตอบกลับด้วยครับ
                                               นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์ 
                      โทร.081-8687279    E-mail :  gamnarai@hotmail.com

 
 

คณะกรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ”
แข่งขันวันที่ 8 - 9  พฤศจิกายน  2556
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนสามพรานวิทยา
รายละเอียด คลิกที่นี่

 
 

กำหนดการประกวด แข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63
ปีการศึกษา 2556 หน่วยจัดการแข่งขันที่ 2 (สพม.9 นครปฐม หน่วย 2)
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ , โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

 เพื่อดูรายลเอียด คลิกที่นี่

 
 

     ประกาศ การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ จะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 30 ตุลาคม 2556

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

แจ้งรายละเอียดการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

     การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ทุกรายการ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโปรแกรมใส่ Flash Drive มาในวันแข่งขัน ให้นำมาเฉพาะโปรแกรมที่จะติดตั้งเท่านั้น หากกรรมการตรวจสอบแล้วพบไฟล์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง จะตัดสิทธิ์ออกจากแข่งขันทันที


สเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์


ICT1 จำนวน 54 เครื่อง
SPEC : Dual-Core 2.8 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate  จำนวน 40 เครื่อง
SPEC : Core i3 2.6 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate  จำนวน 14 เครื่อง
ICT2 จำนวน 50 เครื่อง
SPEC : Core2 Duo 2.9 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate
ICT3 จำนวน 30 เครื่อง
SPEC : Phenom II 2.8 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate
ICT4 จำนวน 54 เครื่อง
SPEC : Core i3 2.6 GHz./Ram 4Gb./Windows 7 Ultimate
ICT5 จำนวน 53 เครื่อง
SPEC : Core2 Duo 2.9 GHz./Ram 2Gb./Windows 7 Ultimate  จำนวน 33 เครื่อง
SPEC : Core i3 2.6 GHz./Ram 4Gb./Windows 7 Ultimate  จำนวน 20 เครื่อง

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,272
จำนวนนักเรียน 2,970
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,737
จำนวนกรรมการ 922
ครู+นักเรียน 4,707
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,629
ประกาศผลแล้ว 215/293 (73.38%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 66
สัปดาห์นี้ 226
สัปดาห์ที่แล้ว 552
เดือนนี้ 1,171
เดือนที่แล้ว 941
ปีนี้ 2,112
ทั้งหมด 140,677