หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 112 83 74.77% 18 16.22% 5 4.5% 5 4.5% 111
2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 103 69 70.41% 11 11.22% 7 7.14% 11 11.22% 98
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 103 68 68.69% 20 20.2% 8 8.08% 3 3.03% 99
4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 112 62 60.19% 27 26.21% 6 5.83% 8 7.77% 103
5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 90 48 57.14% 25 29.76% 6 7.14% 5 5.95% 84
6 โรงเรียนสามพรานวิทยา 93 46 51.69% 18 20.22% 11 12.36% 14 15.73% 89
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 90 43 49.43% 17 19.54% 12 13.79% 15 17.24% 87
8 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 61 32 61.54% 14 26.92% 4 7.69% 2 3.85% 52
9 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 72 30 45.45% 19 28.79% 9 13.64% 8 12.12% 66
10 โรงเรียนนักบุญเปโตร 47 18 40% 11 24.44% 10 22.22% 6 13.33% 45
11 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 36 17 50% 8 23.53% 3 8.82% 6 17.65% 34
12 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 38 16 45.71% 7 20% 4 11.43% 8 22.86% 35
13 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 40 14 36.84% 12 31.58% 4 10.53% 8 21.05% 38
14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 35 13 37.14% 6 17.14% 4 11.43% 12 34.29% 35
15 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 20 11 57.89% 1 5.26% 4 21.05% 3 15.79% 19
16 โรงเรียนเจี้ยนหัว 42 10 27.03% 13 35.14% 5 13.51% 9 24.32% 37
17 โรงเรียนสถาพรวิทยา 36 9 28.13% 15 46.88% 3 9.38% 5 15.63% 32
18 โรงเรียนบางเลนวิทยา 50 8 17.39% 14 30.43% 6 13.04% 18 39.13% 46
19 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 25 7 28% 7 28% 4 16% 7 28% 25
20 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 23 7 33.33% 6 28.57% 3 14.29% 5 23.81% 21
21 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 24 6 28.57% 7 33.33% 3 14.29% 5 23.81% 21
22 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 19 2 11.11% 5 27.78% 4 22.22% 7 38.89% 18
23 โรงเรียนสกลวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]